Oblicz mase etanolu i objetosc dwutlenku wegla , ktore powstana w reakcji fermentacji alkoholowej z 900g glukozy
...................................................
...................................................
...................................................
....................................................
..............................................odp

1

Odpowiedzi

2013-06-28T19:23:41+02:00

Masa powstałego etanolu:

C₆H₁₂O₆   ⇒   2C₂H₅OH   +   2CO₂

   180g  -----------  92g

   900g  -----------   Xg

X = (900g · 92g) : 180g = 460g

 

Objętość powstałego dwutlenku węgla:

C₆H₁₂O₆   ⇒   2C₂H₅OH   +   2CO₂

   180g  ------------------------  44,8dm³

   900g  ------------------------     Ydm³

Y = (900g · 44,8dm³) : 180g = 224dm³

 

Odp.: W wyniku fermentacji alkoholowej 900g glukozy powstanie 460g etanolu i 224dm³ dwutlenku węgla.