FUNKCJE
Sporządź wykres funkcji y = 2x - 4.

a) Podaj współrzędne punktów przecięcia wykresu z osiami układu współrzędnych.

b) Określ miejsce zerowe tej funkcji

c) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie a dla jakich ujemne?

d) Określ, czy funkcja jest rosnąca, malejąca czy stała.

MUSZE MIEC NA ZALICZENIE!
DAM NAJ. PIERWSZEJ OSOBIE!

2

Odpowiedzi

2010-04-14T13:43:49+02:00
A) P (punkt przeciecia) = 2,0
b) dla x = 2, dla x =4
c) funkcja przyjmuje wartości dodatnie dla y<2 i >4
funkcja przyjmuje wartości ujemne dla y>2 i <4
d) funckja jest rosnąca do argumentu 2 i malejąca od argumentu 4
6 2 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T13:49:44+02:00
Y=2x-4
narysuj wykres i za x podstawiamy np -2 -1 0 1 2 3 wychodzi y=-8, -6,-4,-2,0,2
prosta przecina sie z osia x w punkcie (2,0) czyli to jest miejce zerowe Funkcja jest rosnaca dlaxnależacej od -nieskończonosci do 2) przyjmuje wartosci ujemnie a od 2 do + nieskonczonoćci dodatnie
punkt przeciecia z osia y(0,-4) z osia x(2,0)