SZYBKO MAM TO NAJUTRO PROSZĘ DAJĘ NAJ...
zadanie 1
Działka rekreacyjna państwa Kowalskich ma powieszcnię 0,7 ha a działka państwa Nowaków ma 60 a .Która z tych działek jest większa

Zadanie 2
Gminna Linia ( województwo pomorskie ) ma powieszchnię około 120 km2 i mieszka w niej około 6 tys mieszkańców ile metrów kwadrotowych
przypda na jednego mieszkańca tej gminny ? Ile hektarów.

Zadanie 3
zamień na ary
5 000m2
5 500m2

4Zamień nav hektary
70 000m2
100 000m2
5 000m2
250a

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T14:04:21+02:00
Zad 1
0,7ha=70 a
większa jest działka państwa Kowalskich
Zadanie 3
5 000m2=50ar
5 500m2=55 ar
4
70 000m2=7 ha
100 000m2=10 ha
5 000m2 =0,5 ha
250a=2.5 ha
2010-04-14T14:11:35+02:00
Zadanie 1
zamiana:
0,7 ha =70a
Odpowiedz:Większa jest działka państwa Kowalskich.

Zadanie 3
5000m2=50a
5500m2=55a

zad4
70 000m2=0,07ha
100 000m2=0,1ha
5 000m2 =0,005ha
250a=0,25ha