1. a) Jaką wartość przyjmuje funkcja y= -0,125x + 4 dla argumentu x= 8 ?
b) Dla jakiego argumentu x funkcja y= -3x + 3/4 osiąga wartość 3/4 ?


2. Oblicz miejsca zerowe funkcji:
a) y= -2x + 3
b) y= 1/3x + 2/3
c) y=x


3) Aby obliczyć ile przekątnych posiada wielokąt należy pomnożyć liczbę jego boków przez liczbę o 3 mniejszą i otrzymany wynik podzielić przez 2 .
a) zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego ile przekątnych ma wielokąt o n bokach
b) oblicz ile przekątnych ma trzydziestokąt.


4. Pięć lat temu Ania miała dwa razy mniej lat niż będzie miała za 5 lat. Ułóż równanie pozwalające obliczyć obecny wiek Ani. Rozwiąż to równianie .


5. Jeden z boków prostokąta jest o 3 cm dłuższy a drugi o 1dm krótszy od boku pewnego kwadratu. Pole prostokąta jest o 170cm^2 mniejsze od pola kwadratu. Oblicz obwód tego prostokąta.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T14:34:25+02:00
1.a) y=-0,125*8+4=-1+4=3
b)dla x=0
2.y=-2x+3,y=0
0=-2x+3
2x=3/:2
x=1½

b)y=1/3x+2/3
y=0
0=1/3x+2/3
-1/3x=2/3 /*(-3)
x=-2
c)y=x,y=0
x=0
3a)n*(n-3)*½
b)n=30
30*7*½=15*7=105przekatnych
4.
x-wiek ani
2(x-5)=x+5
2x-10=x+5
2x-x=5+10
x=15