Zad1.Oblicz pole równoległoboku ABCD ,w którym !AB!=4,2cm,a wysokość opuszczona na ten bok stanowi 2/3<dwie trzecie>długości tego boku

zad2.Oblicz pole rombu ,którego bok ma długość 4cm,a kąt rozwarty rombu ma miarę 150stopni .Wskazówka:oblicz kąt ostry tego rombu.

zad3.W równoległoboku ABCD bok AB jest równy 5cm,a wysokość h i na dole koło h AB jest równa 3.6cm.Oblicz pole i obwód tego równoległoboku.jażeli !h i na dole przy h BC!=12cm.

<prosze o szybkie rozwiązanie i dobrze,prosze też mieć wszystkie obliczenia i rysunek>

1

Odpowiedzi

2010-04-14T15:08:50+02:00
Zad.1
a=4,2cm
h=2√3cm*4,2cm=8,4√3cm
P=a*h
P=4,2 *8,4√3=35,28[cm²]

zad.2
sinus 30°= h/4
1/2 = h/4
2h = 4/:2
h = 2

P=ah
P= 4*2
P= 8
3 3 3