Zadanie 1
Tkanka tłuszczowa i mięśniowa stanowią 36% masy ludzkiego ciała.Tkanka tłuszczowa stanowi 20%masy ludzkiego ciał. Oblicz ile procent stanowią mięśnie.Ile procent masy ludzkiego ciała stanowi tkanka kostna oraz inne tkanki?Jakie znasz inne tkanki ludzkiego ciała oprócz wymienionych w zadaniu?
Zadanie 2
Tleni krzem stanowią 75% objętości skorupy ziemskiej, przy czym krzemu jest 28%. Ile procent tlenu jest w skorupie ziemskiej? A ile procent to nie jest tlen?

SORY ŻE TAK MAŁO PUNKTÓW BO INO TYLE MAM ;/

1

Odpowiedzi

2010-04-14T14:51:13+02:00
Zad. 1
x ---> tkanka tłuszczowa
y ---> tkanka mięśniowa
całe ciało ---> 100%
x+Y = 36%
x---> 20%
y=(x+y)-x
y=36%-20%=16%
y=16% ---> ilość tkanki mięśniowej
100%-36%=64% ---> ilosć innych tkanek
Inne tkanki to np. tkanka nerwowa i nabłonkowa.

Odp. Mięśnie stanowią 16% masy ludzkiego ciała , tkanka kostn ai inne stanowią 64% masy ciała a inne tkanki ludzkiego ciała to np. tkanka nerwowa i tkanka nabłonkowa.

Zad. 2

100% ---> objętość Ziemi
75% ---> tlenki krzemu
28% ---> krzem
75% - 28% = 47% ---> tlenki czyli tlen
100% - 47% = 53% ---> nie tlen

Odp.W skorupie ziemskiej jest 47% tlenu a 53% to nie tlen.

1 5 1