Odpowiedzi

2010-04-14T16:07:51+02:00
1.Teoria interesów grupowych (interest group theory) lub teoria podporządkowania interesom prywatnym (capture theory) ma swoje korzenie w marksowskiej tezie o podporządkowaniu instytucji społecznych interesom klasy kapitalistów.
2.Grupa interesu - grupa nie będąca aktorem politycznym, lecz chcąca wywierać wpływ na zarys polityki prowadzonej przez rządy, często pojęcie grupy interesu związane jest z lobbingiem.
4.Lobbing (z jęz. frankońskiego laubja i łac. lobium, lobia - krużganek, pasaż). Słowo lobby oznacza w jęz. ang. salę recepcyjną w hotelu lub parlamencie, stąd lobbying to dosłownie: "działalność wykonywana w lobby".
5. Ochrona interesów wielu podmiotów w jednym postępowaniu cywilnym jest
zagadnieniem od lat żywo dyskutowanym. Postępowanie służące jednoczesnej realizacji praw
do ochrony prawnej (prawa do sądu) wielu podmiotów jest znane ustawodawstwom na całym
świecie i przeżywa ono dynamiczny rozwój także w Europie.
5 1 5