Króciusieńkie, zwykłe odpowiedzi na te 9 pytań :

1. Jaką rolę spełniała muzyka ludowa w czasach pierwotnych ?
2. Dlaczego głównie muzykę wiejską nazywamy ludową ?
3. Z jakimi warunkami społecznego życia ludu pieśni ludowe wykazują ścisłą łączność ?
4. Gdzie i dlaczego najlepiej zachowała się i zwykle nadal się rozwija muzyka ludowa ?
5. Kto był twórcą i wykonawcą muzyki ludowej ?
6. Co jest przyczyną powstawania licznych odmian pieśni ludowych tzw. wariantów ?
7. Dlaczego cały nasz naród można uważać za twórcę polskiej muzyki ludowej ?
8. Czy muzyka ludowa ma zapewniony rozwój w naszych warunkach społecznych i w czym to sie przejawia ?
9. Dzięki czemu możemy zachować ludową twórczość muzyczną ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T19:11:47+02:00
1. Służyła do rozrywki, na polowaniach, do zabawy, w celach modlitewnych np. o deszcz.
2. Ponieważ w muzyce wiejskiej jest najlepiej zachowany polski folklor, dawne słownictwo.
3. Najbardziej muzyka ludowa opisuje życie chłopów, żyli ubogo.
4. We wsiach (ale nie takich zmechanizowanych ;]), najwięcej na kaszubach, trochę na mazowszu, śląsku, a najlepiej odwzorowywane są w zepołach pieśni i tańca "Śląsk" im. St. Hadyny i "Mazowsze".
5. Były to najczęściej dziewczęta podczas pracy, babcie opowiadające coś wnukom.
6. Muzyka ludowa była przekazywana z pokolenia na pokolenie drogą ustną, nigdzie nie zapisywana, czyli np. jak babcia śpiewała, to dziecko mogło nie zapamiętać, przesłyszeć się. Muzyka również w każdym rejonie Polski była inna, czyli w innym rejonie można było zaśpiewać coś inaczej.
7. W całej Polsce śpiewano niegdyś przyśpiewki ludowe. W końcu kiedyś nie było Warszawy jako wielkiego miasta, tylko były grody, później wsie...
8. Nie, ponieważ ludzie odchodzą już od mówienia językiem 'starodawnym', większość słów używana wtedy to są już archaizmy. Powodem są pokolenia, które nie śpiewają już przyśpiewek ludowych, nie chcą mieszkać na wsi, tylko w wielkich miastach, nie wiem jak to opisać dokładniej ;P
9. Zachowuje się ją dzięki etnografom. Takim był np. Oskar Kolberg, który zebrał pieśni, stroje i zwyczaje z całej Polski.
1 5 1