1)Napisz reakcję spalania metanu,butanu z wydzieleniem tlenku węgla.
2)Napisz równania reakcji całkowitego spalania metanu,propanu,oktanu.
3)Napisz równania reakcji spalania acetylenu i etenu z wydzieleniem sadzy.
4)Napisz reakcję spalania benzenu
a)całkowitego
b)z wydzieleniem sadzy.
Dzięki :O)

1

Odpowiedzi

2013-07-17T22:48:19+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
2CH₄ + 3O₂ ---> 2CO + 6H₂O
2C₄H₁₀ + 9O₂ ---> 8CO + 10H₂O

2)
CH₄ + 2O₂ ---> CO₂ + 2H₂O
C₃H₈ + 5O₂ ---> 3CO₂ + 4H₂O
2C₈H₁₈ + 25O₂ ---> 16CO₂ + 18H₂O

3)

2C₂H₂ + O₂ ---> 4C + 2H₂O
C₂H₄ + O₂ ---> 2C + 2H₂O


4)
2C₆H₆ + 15O₂ ---> 12CO₂ + 6H₂O
2C₆H₆ + 3O₂ ---> 12C + 6H₂O

2 3 2