Proszę o wyniki wraz z obliczeniami.

1. Zamień na metry ²:
4cm² =
10cm²=
¹/₁₀₀cm² =
½cm² =
200cm² =

2. Zamień na cm²
2m²=
20m²=
¾m²=
⁵/₂m²=
¹/₂m²

3. Zamień na m³
4cm³=
3cm³=
10cm³=
²/₁₀₀ cm³=
½cm³=

4. Zamień na cm³
1m³=
2m³=
½m³=
100m³=
¼m³=

5.Zamień na g/cm³
2700kg/m³=
1000kg/m³=
800kg/m³=
50kg/m³=


6. Zamień na kg/m³
½g/cm³=
1g/cm³=
¾g/cm³=
20g/cm³=

7. Ile to jest paskali ? (at-atmosfera)
a) 2at =
b)3at =
c)½at =

8. Co to jest bar? Ile to atmosfer i pascali ?

1

Odpowiedzi

2010-04-14T15:03:46+02:00
1.
a)0,0002 m²
b)0,001 m²
c)0,000001 m²
d)0,00005 m²
e)0,02 m²
2.
a)20000 cm²
b)200000 cm²
c)7500 cm²
d)55000 cm²
e)5000 cm²
3.
a)0,000004 m³
b)0,000003 m³
c)0,000010 m³
d)0,00000002 m³
e)0,0000005 m³
4.
a)1000000 cm³
b)2000000 cm³
c)500000 cm³
d)100000000 cm³
e)250000 cm³
5.
a)
b)
c)
d)
6.
a)
b)
c)
d)
7.
a)202650 Pa
b)303975 Pa
c)50662,5 Pa
8. Bar jest to jednostka w układzie SI. Służy ona do określania ciśnienia. 1Bar w przeliczeniu to 100000pascali (Pa) oraz 0,986923266716013 atmosfery (atm)
2 2 2