Odpowiedzi

2010-04-14T14:30:19+02:00
1. a)bojkotowanie wydawanych gazet przez okupanta
b)powolne i niedokładne wykonywanie przymusowej pracy na rzecz okupanta
c)wydawanie wyroków na zdrajców i urzędników niemieckich szczególnie prześladujących Polaków
2.17.09 1939 nastapił atak ZSRR na Polskę.
skutki: polskie wojsko musiało walczyc na 2 fronty
dokonano rozbioru ziem polskich
rozpoczęto akcję mająca na celu oczernić polskie władze
3.Karaków,Lublin,Radom,Warszawa
4 1.Dywizja Piechoty im.T.Kościuszki
1Korpus Polskich sił zbrojnych przemianowany później na1Armię Wojska Polskiego
2armia WP
3Armia WP
5.-zbyt duża przewaga wojsk niemieckich
-brak pomocy ze strony wojsk Stalina
6. Westerplatte Warszawa Hel Kock Oksywie Katowice Wizna Mława
7.Teheran XI-XII 1943
Jałta II1945
Poczdam VII-VIII 1945
8. pomorskie śląskie poznańskie (Kraj Warty) łódzkie z Łodzią i Suwalszczyzną, północna i zachodnia część Mazowsza oraz zachodnie części woj. krakowskiego i kieleckiego
9. 1.Dywizja Grenadierów

19 4 19
2010-04-14T14:33:35+02:00
A)Walka zbrojna.
B) Strajki-Szkoła we wrześni
c) Artyści polscy np: Juliusz Slowacki pisali o polsce.
11 3 11