1.Suma dwóch liczb jest równa 24. Jeżeli jedną z nich zwiększymy o 40%, a drugą zmniejszymy o 4, to suma zwiększy się dwukrotnie. Oblicz te liczby.
2.Połowa różnicy dwóch liczb wynosi 3, a trzecia część ich sumy równa jest 10. Jakie to liczby.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T14:47:07+02:00
1 x+y=24
x+x*0,4+y-4=2*24
1,4x+y-4=48 /+4
1,4x+y=52
x=24-y /*(-1)
1,4x=52-y
-x=-24+y
1,4x=52-y
0,4x=28 /4
0,1x=7 *10
x=70
y=24-x
y=24-70
y=(-46)

2 ( x-y)/2=3 *2
(x+y)/3=10 *3
x-y=6
x+y=30
2x=36 /2
x=18
18+y=30 -18
y=12
:)
3 3 3
2010-04-14T14:52:41+02:00
1.Suma dwóch liczb jest równa 24. Jeżeli jedną z nich zwiększymy o 40%, a drugą zmniejszymy o 4, to suma zwiększy się dwukrotnie. Oblicz te liczby.
x+y=24
1,4x+y-4=24*2

x=24-y
1,4(24-y)+y-4=48
33,6-1,4y+y-4=48
-0,4y=48-33,6+4
-0,4y=18,4 /:-0,4
y=-46
x=24-(-46)
x=70
Odp: te liczby to 70,-46.

2.Połowa różnicy dwóch liczb wynosi 3, a trzecia część ich sumy równa jest 10. Jakie to liczby.
1/2(x-y)=3
1/3(x+y)=10

x-y=6
1/3x+1/3y=10

x=6+y
1/3(6+y)+1/3y=10
2+1/3y+1/3y=10
2/3y=10-2
2/3y=8 /*3
2y=24 /:2
y=12
x=6+12
x=18
Odp: te liczby to 18,12.
1 5 1
2010-04-14T15:06:29+02:00
Zad1
x- pierwsza niewiadoma liczba
y- druga niewiadoma liczba

x+y=24
1,4x+y-4=48

x+y=24
1,4x+y=48+4

x+y=24|*(-1)
1,4x+y=52

-x-y=-24
+ 1,4x+y=52
__________
0,4x=28|:0.4
x=70
y=24-70
y=(-46)
odp. Niewiadomymi liczbami są 70 i -46
Zad2
(x-y)*½=3
(x+y)*⅓=10

x-y=6|*⅓
⅓x+⅓y=10

⅓x-⅓y=2
+ ⅓x+⅓y=10
-------------
⅔x=12
x=18
y=18-6
y=12
odp niewiadomymi są 18 i 12
2 5 2