Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T18:48:07+01:00
Oblicz, ile gramów tlenu zużyje się podczas spalania niecałkowitego 10dm³ acetylenu o gęstości 1,07g/dm³ . Ile gramów stałego produktu powstanie w tej reakcji?

Obliczamy mase spalonego acetylenu:
d=1,07g/dm³
V=10dm³

d=m/V => m=dV [g/dm³ * dm³=g]
m=1,07*10=10,7g

Masa molowa acetylenu: 2*12 + 2*1=26 g/mol
Masa molowa tlenu cząsteczkowego: 2*16=32 g/mol
Masa molowa stałego produktu (jest nim węgiel): 12 g/mol
Równanie reakcji:
2C₂H₂ + O₂ → 4C + 2H₂O
2mole--1mol--4mole
52g-----32g----48g
10,7g---x g-----y g

Obliczamy, ile zużyje sie tlenu, czyli:
x= 10,7g *32g/52g ≈ 6,58 g

Obliczamy, ile powstanie węgla:
y=x*48/32=6,58*48/32=9,88g
9 4 9