Wzór y=2(x+7) opisuje obwód prostokąta,którego jeden z boków ma długość 7.
a)Jaka litera oznacza obwód prostokąta w tym wzorze?
b)Co w tym wzorze oznacza x?
c)Jakie wartości może przyjmować x?
d)Przedstaw tę zależność w prostokątnym układzie współrzędnych.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T18:24:25+02:00
A) Obwód prostokata jest opisany literą y.
b) x oznacza długosć drugiego boku.
c) x moze przyjmować wartości ze zbioru liczb rzeczywistych dodatnich.
d) należy rozpisać do y=2x+14 i po prostu narysować kreche, najlepiej robiąc wcześniej tabelkę.
1 4 1