A.) Zapisz kilka liczb większych od -3 1/5 i mniejszych od 3,1.
b.) Ile jest liczb całkowitych większych od - 15 1/5 i mniejszych od 1 1/4?
c.) Na osi zaznaczono wszystkie różne od zera liczby całkowite większe od -150 1/2 i mniejsze od 150. Ile par liczb przeciwnych można wybrać spośród zaznaczonych liczb?

1

Odpowiedzi

2010-04-14T14:46:14+02:00
A) -1 , -2 , 0 , 1 , 2 , 3
b) 17
c)149
1 5 1