1. Przeczytaj fragment Księgi Rodzaju (Rdz 22, 1-3.9-12). Napisz, kto dla Abrahama był w życiu najważniejszy.

2. Napisz, do czego można porównać wiarę człowieka. Najwięcej 6 porównań.

3. Napisz wyjaśnienie, dlaczego temat katechezy brzmi: Abraham i Izaak. Co łączy te dwie postacie?

Proszę o szybką odpowiedź, pilne na jutro!

1

Odpowiedzi

2010-04-16T10:00:07+02:00
1. dla Abrahama najważniejszy jest Bóg

2.
a).Wiara dla człowieka jest jak chleb i powietrze bez których nie da się żyć
b).Przykazania są jak drogowskazy.
c). Ludzie bez wiary są zagubieni
d).Człowiek bez wiary jest ja roślina bez wody.

3.Abrahama i Izaaka łączy że Izaak jest synem Abrahama
27 4 27