Zad1
Ile scian bocznych ma graniastosłup prawidłowy siedmiokątny?
Za2jakimi wielokątami są ściany boczne graniastosłupa prawidłowego trójkątnego?
Zad3
Ile krawędzi podstaw ma graniastosłup czworokątny
Zad4
Z drutu o długości 102cm zbudowano szkielet sześcianu. Oblicz długość krawędzi sześcianu.
zad5
Z drutu zbudowano szkielet graniastosłupa prawidłowego:
a)trójkątnego
b)szesciokątnego
w ktorym wszystkie krawędzie były równe i każda miała po 12cm długości. Ile drutu zużyto
zad6
Ile krawedzi wychodzi z kazdego wierzchołka graniastoslupa o podstawie:
a)rombu
b)trapezu
c)trójkąta?

3

Odpowiedzi

2010-04-14T14:51:35+02:00
Zad.1 - 7
Zad.2-prostokątami
Zad.3-4
Zad.4-102:12=8,5cm
Zad.5
a)14*12=168cm
b)27*12=324cm
Zad.6
a)3
b)3
c)3
2010-04-14T14:52:26+02:00
Zad1
7
zad2
prostokątami
zad3
8
zad4
102:12=8,6 <--- w zaokrągleniu.
zad5
a) 9*12= 108cm
b) 18*12= 216cm
zad6
a) 3
b) 3
c) 3
2010-04-14T14:57:41+02:00
Zad 1
7
zad 2
protokaty
zad 3
8
zad 4
102 /12 =8,5
zad 5
12 *9= 108 cm
12*18 =216cm
72 +216= 288cm
zad 6
4,4 3

chyba dobrze :D