1.Tarnobrzeg został założony w XVI wieku przez rodzinę Tarnowskich. Rok założenia Tarnobrzegu jest liczbą czterocyfrową, której suma cyfr jest równa 18 i cyfrą jedności jest trzy razy mniejsza od cyfry dziesiątek. Oblicz w którym roku został założony Tarnobrzeg. zapisz obliczenia
2.Samochód ciężarowy jadąc z Krosna do odległego o około 30km Jasła poruszał się średnią szybkością 40km/h. Ten sam samochód wracając porusza się ze średnia szybkością 60km/h . oblicz średnią szybkość .
ma być dobrze 30+naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T15:06:31+02:00
Zadanie 1.
15xy
układ równań:
1+5+x+y=18
3y=x
x+y=12
3y=x
3y+y=12
y=3
x=9
rok:1593
zadanie 2.
s=30km
V1=40km/h
V2=60km/h
V=2s/t1+t2
t1=s/V1
t2=s/V2
V=2V1V2/V1+V2
V=48km/h

1 5 1