RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI ! .;*
1)Sprawdź czy liczba -4 spełnia dane równanie :
a)3x + 7 = -5
................................................
...................................TAK/NIE
b)2(x+6)=-4
.................................................
.................................TAK/NIE
2)Rozwiąż równania :
a)2a-3 =1+1
...................
...................
b)4b+3=3b-4
..................
..................
c)7+3c=-5+2c
.................
.................
d)5d+2=3d
...............
.................
...................
e)6e-2=7e+5
.................
..................
...................
f)6f-1=f+2
.....................
...................
..................
3)Piotrek zrywał dla magdy maki i charby . Razem zerwali 24 kwiatki.Ponieważ Magda uwielbiała niebieski kolor , zerwał 3 razy więcej charbów niż maków . Ile zerwał maków , a ile charbów ?
x-liczba maków
.......-liczba charbów
................................................................
..................................................................
.................................................................
odp..............................................................................
4)w równoległoboku o obwodzie 53 cm jeden bok jest o 6 cm dłuższy od drugiego . oblicz długość boków równoległoboku.
..............................................................................
............................................................................
..................................................................................
.....................................................................................
odp.......................................................................................

1

Odpowiedzi

2010-04-14T14:57:06+02:00
A)3x + 7 = -5
3*(-4)+7 = -5
-5 = -5
Tak.

b)2(x+6)=-4
2(-4+6)=-4
-8+12=-4
4=-4
Nie.


2)Rozwiąż równania :
a)2a-3 =1+1
2a=1+1+3
2a=5 | :2
a=2,5

b)4b+3=3b-4
4b-3b=-4-3
b=-7

c)7+3c=-5+2c
7+5=2c-3c
12=-c |: -1
-12=c

d)5d+2=3d
2=3d-5d
2=-2d |:-2
-1=d

e)6e-2=7e+5
6e-7e=5+2
-1e=7 |:-1
e=-7

f)6f-1=f+2
6f-f=2+1
5f=3 | :5
f=0,6

3)Piotrek zrywał dla magdy maki i charby . Razem zerwali 24 kwiatki.Ponieważ Magda uwielbiała niebieski kolor , zerwał 3 razy więcej charbów niż maków . Ile zerwał maków , a ile charbów ?
x-liczba maków
3x-liczba charbów
x+3x=24
4x=24 |:4
x=6
3x = 18
odp. Zebrał 18 charbów i 6 maków.

4)w równoległoboku o obwodzie 53 cm jeden bok jest o 6 cm dłuższy od drugiego . oblicz długość boków równoległoboku.
x-krótszy bok
x+6-dłuższy bok
2x+2(x+6)=53
2x+2x+12=53
4x=53-12
4x=41 |:4
x=10,25
10,25*2+16,25*2=20,50+32,50=53.

odp Dłuższy bok ma długość 16,25cm, a krótszy 10,25