Odpowiedzi

2010-04-14T14:56:14+02:00
1. Opanowanie tronu
Po śmierci Mieszka I, Bolesław Chrobry wypędza przyrodnie rodzeństwo i wstępuje na tron.
2. Misja św. Wojciecha i zjazd gnieźnieński
3. Wojna z Niemcami - 1002-1018
Śmierć Ottona III i wstąpienie na tron Henryka II Bawarskiego powoduje pogorszenie stosunków pomiędzy Polską a Niemcami. Wojna z przerwami trwa 16 lat. Bolesław przejściowo opanowuje nawet Czechy, a Henryk podchodzi z wojskami pod Poznań.
Wojna kończy się pokojem w Budziszynie (1018 r.), w wyniku którego Polska otrzymuje Milsko i Łużyce.
4. Przyłączenie Grodów Czerwieńskich - 1018 r. podczas wyprawy na Kijów.
5. Koronacja Bolesława Chrobrego - 1025 r. - stanowi uznanie Polski jako pełnoprawnego państwa chrześcijańskiej Europy, a także świadczy o jej znacznym prestiżu (nie było w tym czasie wiele królestw).