1.Rura ma średnice 10 cm i długosc 45 cm.Jakie jest pole zewnetrznej powierzchni tej rury?

2.Oblicz pole powierzchni całkowitej stozka o promieniu podstawy 4 cm i tworzacej 7 cm.
3.Pole koła wielkiego kuli jest równa 9 pi,Oblicz pole powierzchni kuli.
4.Przekrój osiowy walca jest kwadratem o polu powierzchni równym 64 cm kwadratowe.Oblicz objetosc walca.
5.Przekrojem osiowym stozka jest trójkat równoboczny w którym długos cboku jest równa 9 cm,Oblicz objetosc stozka.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T15:44:05+02:00
Zadanie 1
Pc = 2πr² + 2πrH
Pc = 2π25 + 2π5 * 45
Pc = 50π + 450 π
Pc = 500π
zadanie 2
Pc = πr² + πrl
Pc = π16 + π 4*7
Pc = 16π + 28π = 44π

zadanie 4
P kwadratu = 64 = jeden bok = 8
V = πr² H
V = π16 *8 = 128π

zadanie 5
V = πr² H / 3
H = x² + 4,5² = 9²
x² + 20,25 = 81
x² = 81 - 20,25 = 60,75
x = √ 60,75
V = π4,5² * √60,75 /3
V = 4,5√60,75 π/3

1 1 1