1.Jakie są zadania administracji publicznej w Polsce?
2.Czym się różni administracja rządowa od samorządowej?
3.Komu podlega bezpośrednio wojewoda ?
+ Fizyka
Oblicz prace jaką wykona robotnik podnosząc ciało o masie 50kg na wysokość 1,5m a nastepnie przenosząc je na odległośc 5m

1

Odpowiedzi

2010-04-14T16:17:22+02:00
Administrację samorządową ukształtowano w Polsce na 3 szczeblach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organy każdej jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania publiczne na obszarze własnej właściwości miejscowej. Samorząd terytorialny wykonuje kompetencje niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych w celu zaspokojenia potrzeb ludzi zamieszkujących obszar działania danej jednostki organizacyjnej.
116 1 116