Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T20:05:42+02:00
1.Typ wiązania w np. O₂
2.Jest go 78% w powietrzu.
3.Masa atomowa oznaczana inaczej Z.
4.jest nią woda lub mleko
5.Jest on równy ilości powłok elektronowych
6.typ wiązania w np. MgO
7.Imię Mendelejewa
8.Nazwa pierwiastka o symbolu C
9.typ równania syntezy, wymiany i.............
10."u" jednostka chemiczna
11.Jednorodna i niejednorodna.
12.Ma ładunek dodatni.
13.jest niezbędnym gazem do życia.
14. gaz szlachetny o symbolu Kr.

Odpowiedzi. duże literki to znaczy że to będzie literka z krzyżówki:)
Kowalencyjne
Azot
aTomowa
cIecz
Okres
joNowe
dYmitr
węgIel
aNalizy
uNit
mIeszanina
prOton
tleN
krYpton


POWINNO BYĆ DLA CIEBIE PROSTE BO SAMA JESTEM W I KLASIE:)
I LICZĘ NA NAJ :):)