Odpowiedzi

2010-04-17T10:17:27+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
CLAUDE DEBUSSY
-francuski kompozytor, pianista, publicysta
-jego twórczość – synonim muz. impresjonistycznej
-30 IV 1902 – prapremiera paryska Peleasa i Melizandy – wydarzenie w życiu muzycznym Paryża
-otrzymuje Legię Honorową – odznaczenie
-wspólpracuje z baletem Diagilewa – przeniósł na scenę popołudnie fauna, pisze balet Jeux
-od 1909r. postępująca choroba nowotworowa
-zm 29 III 1918

cechy twórczości C.D.:
-brak logiki tonalno – harmonicznej
-stosowanie skal całotonowych, pentatonicznych, kościelnych (dowolnie transponowanych)
-rozbudowane akordy nonowe, undecymowe, które stają się samodzielnymi tworami niewymagającymi rozwiązania na konsonans
--płynna rytmika
-rozwinięcie techniki fortepianowej - zestawianie końcowych rejestrów, stosowanie efektów wybrzmiewania, różnej pedalizacji, wyodrębnianie kilku równoczesnych planów brzmieniowych skontrastowanych pod względem rejestrów oraz artykulacji i eksponowanie w utworach orkiestrowych instrumentów drewnianych i smyczkowych, oszczędne stosowanie blachy (wykorzystywanie tłumików)
-urozmaicenie brzmienia orkiestry przez dodanie harfy, czelesty, gitary, kastanietów
-wprowadzanie własnych określeń wykonawczych w j. francuskim sugerujących odpowiednie wrażenia zmysłowe oraz rodzaj ekspresji, np.: jak tęczowa mgła, stopniowo wyłaniając się z mgły
-mówił: "...muzyka jest sztuką najbliższą naturze..."

Charakterystyka wybranych kompozycji:

Utwory sceniczne:
Peleas i Melizanda – dramat poetycki
-tekst opracował C.D. na podstawie sztuki belgijskiego pisarza i poety Maurycego Maeterlincka
-nadrzędną forma jest recytatyw, dominują dialogi
-rezygnacja rozbudowanych scen zespołowych i operowego wirtuozostwa
-głosy traktowane deklamacyjnie
-rysunek melodyczny frazy wokalnej wynika z rytmu, napięcia zdania słownego  cezura muzyczna odpowiada cezurze w tekście
-przejrzysta, klasyczna budowa – 5 aktów z podziałem na sceny, płynne przejścia między scenami (modulacje, wyciszenia)
-dzieło w nowej formie wykorzystuje stary wzorzec tragedii miłosnej duchu romantycznie przestylizowanych legend średniowiecznych (w centrum akcji postać kobiety, zabójstwo bohatera tragedii, śmierć bohaterki; sceneria: las, zamek, tajemnicze groty, mrok)
-głównym czynnikiem wyrazowym dramatu jest orkiestra
-utwór wpłynął na wyobraźnię muzyczno-sceniczną kompozytorów XX w

Utwory orkiestrowe:
Morze (1905)
-o trzy połączone szkice symfoniczne, nie będące symfonią
-rytm jest elementem formotwórczym
-utwór oddaje piękno przyrody nie naśladując jej
-3 części: 1- Od świtu do południa na morzu – krótkie frazy = wrażenie fali. 2-Gra fal, 3 Rozmowa wiatru z morzem = dialog dwóch żywiołów

2010-04-17T10:56:50+02:00
Claude Debussy ur. 22 sierpnia 1862 w Saint-Germain-en-Laye, zm. 25 marca 1918 w Paryżu pochowany na Cmentarzu Passy – francuski kompozytor, przedstawiciel impresjonizmu w muzyce.
Muzyka Debussy'ego charakteryzuje się gęstą fakturą, żywą kolorystyką, wyraźnym wpływem orientalnych kultur muzycznych oraz zastosowaniem niekonwencjonalnych skal muzycznych i systemów tonacji.
1 5 1