Pomocy z matmą;( tylko proszę o wszystkie obliczenia.!! bo jak nie to wiecie co zaznaczę.!!;[

Ogród zoologiczny ma kształt prostokąta o wymiarach 220m x 330m .połowę jego powierzchni zajmują wybiegi dla zwierząt lądowych,30% terenu zamieszkują ptaki,pozostała część należy do zwierząt wodnych.ile m kwadratowych zajmują tereny dla zwierząt wodnych?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T15:18:14+02:00
50% powierzchni <---wybiegi dla zwierząt lądowych
30% powierzchni <---teren zamieszkiwany przez ptaki
50% + 30% = 80%
100% - 80% = 20% <---część należąca do zwierząt wodnych
Pp = 220m * 330m = 72600m²
72600m² * 20% = 72600m² * 0,2 = 14520m² <---część należąca do zwierząt wodnych

odp: Tereny dla zwierząt wodnych zajmują 14520m².
1 5 1