Odpowiedzi

2014-07-08T09:30:25+02:00
Wielką literą piszemy:
- imiona i nazwiska, np.  Jan Kowalski;
- pseudonimy, przydomki, nazwy dynastii, np. Kazimierz Wielki, Długie Pióro, Jagiellonowie;
- nazwy własne zwierząt i roślin: np. Reks(pies), Bartek (dąb);
- imiona istot mitologicznych, bohaterów literackich i filmowych, np. Zeus, Ikar, Tabaluga;
- nazwy mieszkańców planet, części świata, państw, regionów, np. Ziemianie, Europejczyk, Polak , Kaszub,
 ale nazwy mieszkańców miast, wsi piszemy małą literą, np. krakowiak);
- nazwy członków ras, narodów i plemion, np. Murzyn, Apacz;
- nazwy planet, gwiazd i gwiazdozbiorów, np. Droga Mleczna, Wenus;
- nazwy obiektów geograficznych takich jak morza, jeziora, rzeki, góry:
1. jednowyrazowe, np. Bałtyk, Wisła,
2. wielowyrazowe, w którym rzeczownik w mianowniku łączy się z przymiotnikiem lub rzeczownikiem w dopełniaczu, np. Ocean Spokojny, Pustynia Błędowska,
ale w połączeniach, w których druga część nazwy ma formę mianownika i może występować samodzielnie, tylko ją piszemy wielką literą, np. jezioro Mamry;
- nazwy obiektów topograficznych takich jak ulice, place, parki, budowle, pomniki, np. Nowy Świat, Zamek Królewski, Kolumna Zygmunta),
ale wyrazy uściślające o jaki obiekt chodzi piszemy małą literą, np. ulica Szeroka, pomnik Bohaterów Warszawy;
 - nazwy świąt, np. Boże Narodzenie, Święto Niepodległości;
- nazwy imprez politycznych, kulturalnych, sportowych, np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Bieg Piastów;
- nazwy instytucji, szkół, organizacji, np. Ministerstwo Obrony Narodowej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu, związek Harcerstwa Polskiego;
- pierwszy wyraz w tytułach książek, filmów, dzieł sztuki, inscenizacji, programów telewizyjnych i radiowych, np. W pustyni i w puszczy, Tajemnicza wyprawa Tomka, Sportowa niedziela, Lato z radiem,
ale wyjątkowo, np. Pismo Święte, Stary Testament – wszystkie wyrazy w tytule piszemy wielką literą;
- tytuły czasopism, np. Twój Styl. Gazeta Polska, Świat Sportu,
ale w tytułach czasopism, które są nieodmienne wielka litera piszemy tylko pierwszy wyraz, np. Mówią wieki, Gotuj z nami;
- skrótowce, np. SKO (Szkolna Kasa Oszczędności).