Odpowiedzi

2010-04-14T15:20:09+02:00
A) NaOH + HNO3 -> NaNO3 + H2O
Na+ + OH- + H+ +NO3- -> Na+ + NO3- +H20
OH- + H+ -> H2O
b) Ca(OH)2 + 2 HCl -> CaCl2 + 2 H2O
Ca+2 + 2 OH- + H H+ + 2 Cl- -> Ca+2 + 2 Cl- + 2 H2O
2 OH- + 2 H+ -> 2 H2O
2 4 2
2010-04-14T15:23:24+02:00
A) NaOH + HNO₃ -> NaNO₃ + H₂O
1cząst. wodorotlenku sodu + 1 cząst. kwasu azotowego(v) -> 1 cząst. azotanu(V) sodu + 1ząst. wody
zapis jonowy:
Na+ + OH- + H+ + NO₃- -> Na+ + NO₃- + H₂O
1 kation sodu + 1 anion wodorotlenkowy + 1 kation wodoru + 1 anion azostanoy (V) -> 1 kation sodu + 1 anion azotanowy (V) + 1 cząst wody
OH- + H+ -> H₂O

b)Ca(OH)₂ + 2HCl -> CaCl₂ + 2H₂O
1cząt. wodorotlenku wapnia + 2 cząst. kwasu solnego -> 1 cząst. chlorku wapnia + 2cząst wody
zapis jonowy:
Ca2+ + 2OH- + 2H+ + 2Cl- -> Ca2+ + 2Cl- + 2H₂O
1 kation wapnia + 2 aniony wodorotlenkowe + 2 kationy wodoru + 1 anion chlorkowy -> 1 kation wapnia + 2 aniony azotanowe (V) + 2 cząst wody
2OH- + 2H+ -> 2H₂O /:2
OH- + H+ -> H₂O
2010-04-14T15:25:46+02:00
A)
HNO₃ + NaOH ----->NaNO₃ + H₂O
H⁺+ NO₃⁻ + Na⁺ + OH⁻ ------>Na⁺ + NO₃⁻ + H₂O
H⁺ + OH⁻----->H₂O

b) 2 HCl+Ca(OH)₂------->CaCl₂ + 2 H₂O
2H⁺+ 2 Cl⁻+ Ca²⁺+ 2 OH⁻ -----> Ca²⁺ + 2 Cl⁻ + 2H₂O
2H⁺ + 2 OH⁻-----> 2 H₂O /2
H⁺ + OH⁻----->H₂O
1 1 1