Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-14T15:18:11+02:00
Bohaterowie Syzyfowych prac wywodzili się z różnych środowisk. Łączyła ich wspólna nauka w klerkowskim gimnazjum, gdzie zrozumieli, że są Polakami.
Książka Stefana Żeromskiego pt. "Syzyfowe prace" zawiera przykłady potwierdzające powyższe stwierdzenie. Na pierwszy plan wysuwa się godne podziwu postępowanie młodzieży polskiej.
Jako pierwszy może posłużyć argument opisujący zachowanie „Figi”. Walecki, jawnie wyraził swój sprzeciw na lekcji historii. Zaprotestował, gdyż rosyjski nauczyciel przeinaczając fakty, oczerniał polskie zakonnice. Chłopiec wykazał się w tym momencie nadzwyczajną odwagą. Niestety nikt ze zgromadzonych w klasie nie odważył się go wesprzeć. Mimo to on nadal uparcie pozostał przy swojej opinii, za co spotkała go okropna chłosta. W ten sposób stanął w obronie rodaków.
Kolejnym dobrym przykładem poczucia polskości i świadomej walki z obcą kulturą było zakładanie stowarzyszeń zrzeszających młodych patriotów. W książce S. Żeromskiego znajduje to odzwierciedlenie w tajnych spotkaniach na strychu mieszkania rodziców jednego z uczniów, tzw. "górką Gontali". Młodzi ludzie czytali poezję emigracyjną, uczyli się historii Polski, dyskutowali oraz poznawali dzieła literatury światowej. Ważne, że rozmawiali w swoim ojczystym języku, co potwierdza, że czuli się POlakami
Po trzecie wśród ówczesnych ludzi zdarzały się osoby, które miały ogromny wpływ na kształtowanie świadomości narodowej innych i dążenia do tego, by poczuli swą tożsamość narodową. . Chodzi tu oczywiście o postać Zygiera, który recytując "Redutę Ordona" budzi w kolegach uśpione przez rusyfikatorów poczucie własnej narodowości i sprawia, że na pierwszym miejscu stają: ojczyzna, niepodległość i wolność. Udało mu się pozytywnie wpłynąć na sposób myślenia wielu kolegów. Przy okaji także nauczycielowi blizna stala się ojczyzna.
Wszystkie te przykłady są doskonałym świadectwem tego, że chłopcy zrozumieli, że są Polakami i bardzo dużo robili, by móc na co dzień odczuwać swoje prawdziwe pochodzenie i tożsamość. Potrafili przeciwstawić się rusyfikatorom. Pomimo wielu niepowodzeń młodzi ludzie umieli osiągnąć radość z życia i pokazać, że sprawy narodu chociaż będącego pod zaborami nie są im obce.


Serdecznie pozdrawiam:!!
4 2 4