1) Rodzina panstwa Wronskich zaciagnela na zakup domu kredyt w wysokosci 100 000zl na okres 3 lat, przy oprocetowaniu rocznym 3%. Oblicz, jaka kwote odsetek zaplaca w tym okresie.

2) Jedna z przyprostokatnych trojkata prostokatnego ma dl. 8 a przeciwprostokatna 10. Oblicz wartosc funkcji trygonometrycznych kata ostrego przy danej przyprostokatnej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T22:49:06+01:00
1) Rodzina panstwa Wronskich zaciagnela na zakup domu kredyt w wysokosci 100 000zl na okres 3 lat, przy oprocetowaniu rocznym 3%. Oblicz, jaka kwote odsetek zaplaca w tym okresie.
K=100 000zł
p=3%
czas=3 lata
K3=100 000(1+0,03)³
K3=100 000(1,03)³
K3=100 000*1,092727
K3=109272,7zł
odsetki=K3-K=9272,7zł
2) Jedna z przyprostokatnych trojkata prostokatnego ma dl. 8 a przeciwprostokatna 10. Oblicz wartosc funkcji trygonometrycznych kata ostrego przy danej przyprostokatnej
a=8
c=10
b=?
b²+a²=c²
b²+8²=10²
b²=100-64
b²=36
b=6
sinα=6/10=3/5
cosα=8/10=4/5
tgα=6/8=3/4
ctgα=4/3