Potrzebuje zadania: 115/63, 119/64 i 122/65 z ''Poznajemy sposoby otrzymywania soli'' - są to ćwiczenia do klasy 2gim. CHEMIA NOWEJ ERY

Bardzo proszę o rozwiązanie tych zadań i podanie mi pełnych odpowiedzi najlepiej już DZIŚ.
Z góry dziękuję :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T18:53:27+02:00
115
Wniosek:
W tej probówce zaszła reakcja zobojętniania między wodorotlenkiem potasu, a kwasem siarkowym(VI).
Zapis cząsteczkowy równania reakcji:
2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O
Zapis jonowy równania reakcji:
2K(+) + 2OH(-) + 2H(+) + SO4(2-) → 2K(+) + SO4(2-) + 2H2O
Skrócony zapis jonowy równania reakcji:
2H(+) + 2OH(-) → 2H2O/:2
H(+) + OH(-) → H2O

119
Opis doświadczenia: Do probówki z roztworem wodorotlenku baru dodano dwie krople fenoloftaleiny. Następnie wkraplano roztwór kwasu chlorowodorowego, aż do odbarwienia roztworu.
Obserwacje: Roztwór wodorotlenku baru z fenoloftaleiną miał zabarwienie malinowe. Po dodaniu kwasu chlorowodorowego nastąpiło odbarwienie roztworu.
Wniosek: W tej probówce zaszła reakcja zobojętniania między wodorotlenkiem baru, a kwasem chlorowodorowym.
Zapis cząsteczkowy równania reakcji:
Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O
Zapis jonowy równania reakcji:
Ba(2+) + 2OH(-) + 2H(+) + 2Cl(-) → Ba(2+) + 2Cl(-) + 2H2O
Skrócony zapis jonowy reakcji:
2OH(-) + 2H(+) → 2H2O /:2
H(+) + OH(-) → H2O

122
Wniosek: Wydzielające się ciepło świadczy, że zachodzi reakcja egzoenergetyczna. Charakterystyczny dźwięk świadczy natomiast o obecności wodoru.
Równanie Reakcji: Ca + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2 strzałka do góry1 5 1