W pewnej klasie jest 14 chłopców i 20 dziewcząt.
a)jaki procent uczniów w klasie stanowią chłopcy, a jaki dziewczęta?
b)o ile punktów procentowych jest więcej dziewcząt niż chłopców?
c)o ile procent więcej jest dziewcząt niż chłopców
d) mniej jest chłopców niż dziewcząt
e)oblicz stosunek liczby chłopców do liczby dziewcząt w tej klasie i wyraź go w procentach.
Wynik zaokrągli do częsci dziesiętnych.

2

Odpowiedzi

2009-11-04T18:52:26+01:00
14+20=34=100% 14=x%→x=14×100:34≈41,18% 100%-41,18%≈58,82% a]chłopcy stanowią 41,18% wszystkich uczniów, a dziewczynki 58,82% b]58,82-41,18=17,64 odp.dziewczynek jest więcej o 17,64 punkty procentowe c]20:14=1,43 -1≈43% odp.dziewcząt jest o około 43% więcej niż chłopców d]14:20=0,7 1-0,7=0,3=30% odp/chłopców jest 0 30% mniej niż dziewczynek e]stosunek liczby chłopców do liczby dziewcząt=14:20=0,7=70% pozdrawiam
4 5 4
2009-11-04T19:01:46+01:00
A) 14+20=34 - liczba wszystkich ucznniów
chłopcy: 34-100%
14-x %
x= (14*100%)/34= 1400/34=41,18%
chłopcy: 41,18%
dziewczęta: 100%-41,18%=58,82%

b) 58,82%-41,18%=17,64 punkty procentowe

c) 43%
d)30%
e)14:20=0,7=70%
2 5 2