Odpowiedzi

2010-04-14T15:45:13+02:00
1. Utrata majątku przez rodzinę Wokulskich
2. Postanowienie przez Stanisława o podjęciu pracy.
3. Praca w winiarni Hopfera.
4. Kontakty ze studentami; uparte zdobywanie wykształcenia
5. Wstąpienie do Szkoły Przygotowawczej.
6. Nauka w Szkole Głównej.
7.Przerwanie studiów.
8. udział w powstaniu i zesłanie na Syberię.
9.Powrót do Warszawy.
10. Pomoc Rzeckiego w znalezieniu pracy.
11.Praca w sklepie Mincla; śmierć pracodawcy.
12. Ślub z Minclową.
13. Śmierć żony; próby ponowienia pracy naukowej (nieudane)
14. Spotkanie w teatrze Izabeli Łęckiej.
15. wyjazd na wojnę turecko-rosyjską w celu wzbogacenia się.
16. powrót do Warszawy.
17. Otwarcie nowego sklepu.
18. Założenie spółki do handlu ze Wschodem.
19. Interesy z Suzinem
20. Działalność charytatywna: pomoc Marii, Wysockeimu, Węgiełkowi.
21. Perypetie miłosne.
22. Wyjazd do Paryża; powrót do Warszawy i dalsze adrowanie ukochanej.
23. Próba samobójstwa z powodu podsłuchanej rozmowy
24. powrót do Warszawy
25. Nagłe zniknięcie Wokulskiego i spekulacje na temat jego losów.
42 4 42