Odpowiedzi

2010-04-14T15:51:24+02:00
Z treści wynika, że mamy do czynienia z próbą Tollensa, którą można zapisać za pomocą reakcji

R-CHO + Ag2O ----> RCOOH + 2Ag

Interpretacja molowa równania :

1 mol aldehydu reaguje z 1 molem tlenku srebra powstaje nam 1 mol

kwasu i 2 mole srebra

Obliczamy ile g aldehydu przereaguje z 2 molami srebra

X – 2 x 107,8 g Ag ( masa molowa srebra M = 107,8 g/mol)

2,4 g ----8,94g

X =57,9g

1 mol aldehydu ma masę X =- 57,9 g

Od tej wielkości odejmiemy masę grupy aldehydowej CHO, czyli

57,9 – 29 = 28,9 g. Jest to masa R -musi składać się zatem z 2 atomów

węgla (24g/mol) oraz 5 atomów wodoru (5g/mol).
Poszukiwanym aldehydem jest zatem

aldehyd C2H5-CHO – czyli propanal.