1.Wyjaśnij,dlaczego gaz całkowicie wypełna zbiornik, w którym się znajduje, a ciecz nie,
2.Wskaż, która z niżej wymienionych wielkości stanowi przyczynę tego,ę cząsteczki CIECZY są blisko siebie:
ciśnienie
siły międzycząsteczkowe
temperatura
3.Parowanie polega na tym,że cząsteczki z powierzchni cieczy odrywają się i oddalają od tej powierzchni.
Jeśli do butelki i na talerz wlejemy takie same ilości wody, to z którego z tych naczyń woda wyparuje wcześniej? UZASADNIJ ODPOWIEDŹ
4.Wyjaśnij dlaczego ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza jest większe iż wysoko w górach.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T15:30:50+02:00
1. Ponieważ cząsteczki gazu są od siebie oddalone, a cząsteczki cieczy skupiają się razem.
2. Siły międzycząsteczkowej
3. Z butelki, ponieważ w butelce będzie wyższa temperatura
4. Ponieważ, wysoko w górach gęstość powietrza jest mniejsza, a na poziomie morza większa.
1 1 1