Odpowiedzi

2016-07-26T20:59:25+02:00

Wielki Tydzień jest to ostatni tydzień przed Wielkanocą, w którym wspominamy i przeżywamy Mękę Chrystusa. Rozpoczyna go szósta niedziela Wielkiego Postu (Niedziela Palmowa)  a kończy Niedziela Wielkanocna.


Niedziela Palmowa (Niedziela Palmowa Męki Pańskiej) jest szóstą niedzielą wielkiego Postu i rozpoczyna Wielki Tydzień przeznaczony na wspomnienie Męki Chrystusa. W liturgii następuje poświęcenie palm (stąd nazwa palmowa) oraz procesja upamiętniająca triumfalny wjazd Chrystusa króla do Jerozolimy. Poświęcona gałązka palmowa zatknięta za obraz lub krzyż w domu jest znakiem gotowości dołączenia do drogi Chrystusa, wejścia z nim na drogę posłuszeństwa, miłości, śmierci i życia.


Triduum Paschalne jest punktem szczytowym całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się od wieczornej Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek i trwa do wieczora Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Nie są to dni przygotowania do Wielkanocy, ale już sam obchód paschy Chrystusa- udział w jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu.


Ostatnia Wieczerza oznacza pożegnalne spotkanie się Pana Jesusa z uczniami przy stole „w pierwszy dzień Przaśników”. Podczas tego spotkania Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament, czyli Eucharystię.


Wielki Czwartek- ostatni dzień Wielkiego Postu; wieczorem rozpoczyna się Triduum Paschalne. Wieczorna Msza Święta Wieczerzy Pańskiej akcentuje trzy tematy: ustanowienie Eucharystii, sakramentu kapłaństwa o raz przekazanie braterskiej miłości. Jedność kapłańska manifestuj się w tym dniu poprzez ranną koncelebrację  z biskupem Mszy Świętej Krzyżma, podczas której  poświęca się oleje. Jedność i miłość  ukazuje obrzęd umywania nóg stosowany głównie przez papieża w Rzymie, przez biskupów  w katedrach, niekiedy także w kościołach parafialnych. Wzajemną miłość realizuje się także w procesji z darami przeznaczonymi szczególnie dla ubogich. Liturgię Wielkiego Czwartku kończy obrzęd przeniesienia Najświętszego Sakramentu do kaplicy przechowywania Eucharystii.


Wielki Piątek- pierwszy dzień Triduum Paschalnego. W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii, Kościół gromadzi się jednak w godzinach popołudniowych na sprawowanie pamiątki męki i śmierci Chrystusa. Liturgia składa się z czterech części: liturgii słowa, adoracji krzyża, Komunii świętej i przeniesienia najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.


Święcone- są to potrawy wielkanocne poświęcone w Wielką Sobotę w kościołach, na cmentarzach  przykościelnych lub nawet w domach. W koszyczkach, obok baranka, umieszcza się sól, jajka, szynkę, kiełbasę i chrzan.


Wigilia Paschalna jest obchodzona w Wielką Noc z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę. Składa się  z czterech części:


-uroczysty początek wigilii stanowi liturgia światłą zwana lucernarium (poświęcenie ognia, przygotowanie świece wielkanocnej, czyli paschału, procesyjne jej wniesienie, zapalenie świeć i orędzie wielkanocne);


 -dłuższa liturgia słowa (lekcjonarz zrewiduje 9 czytań biblijnych) stanowi podstawową część Wigilii;


-liturgia chrzcielna (błogosławieństwo wody chrzcielnej, udzielanie chrztu i bierzmowania, odnowienie przyrzeczeń złożonych na chrzcie);


-ostatnią cześć nocnego czuwania wypełnia celebracja liturgii eucharystycznej, właściwej Mszy rezurekcyjnej, stanowiącej szczyt całego obchodu Triduum Paschalnego.