Drewniany sześcian wymiaru 5×5×5 został zbudowany poprzez sklejenie ze sobą 53 sześcianów jednostkowych. Kleofas sfotografował ten sześcian w taki sposób, aby na zdjęciu widać było największą możliwą liczbę sześcianów jednostkowych. Ile sześcianów jednostkowych było widocznych na zdjęciu wykonanym przez Kleofasa?
A) 75 B) 74 C) 60 D) 61 E) 62

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T17:45:29+02:00