1.w jaki sposób w Polsce realizowana jest zasada suwerenności narodu(dwa sposoby), podziału władzy i pluralizmu politycznego?
2 Jaki system partyjny jest w Polsce?
3 Co oznacza zasada państwa prawnego?
4 Do której z powyższych zasad odnosi się możliwość tworzenia
fundacji.Dlaczego wprowadzono zasade prowadzenia władzy?

1

Odpowiedzi

2009-11-05T11:59:57+01:00
1. Polska jest dobrym i uczciwym krajem.
2. Panuje demokracja.
3. Obowiązuje system partyjny i konstytucyjny.
4. Ponieważ anarchia jest zła.