TEST WIELOKROTNEGO WYBORU- RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI !!!!
1.metoda równań równoważnych:
a)po mnożeniu obu stron równania 2x+3/:5=2 przez 5 otrzymamy 2x+3=2
b) po dodaniu do obu stron równania 4x-8=20 liczby 8 otrzymamy 4x=28
c)po odjęciu od obu stron równania 4x=x+3 wyrazu x otrzymamy 3x=3
d)po podzieleniu obu stron równania 4(x+3)=20 przez 4 otrzymamy x+3=20
2.Nierówności:
a)zwrot nierówności przeciwny do <to>, a do ≤to≥
b)nierówności otrzymamy, wstawiając miedzy dwa wyrażenia algebraiczne jeden ze znaków: <,>,≤,≥
c)mnożąc obie strony nierówności przez liczbę dodatnią, zmieniamy zwrot tej nierówności na przeciw
d)każdą liczbą spełniającą daną nierówności nazywamy rozwiązaniem tej nierówności
3)Sprzeczność, tożsamość:
a)nierówność 6x<6x+3 spełnia każda liczba
b)równania 2x=x+x+2 nie spełnia żadna liczba
c)nierówność 6x<6x-3 spełnia każda liczba
d)równania 3x=x+2x nie spełnia żadna liczba
4)Rozwiązanie nierówności:
a)najmniejsza liczba całkowita spełniająca nierówność x≥-3 to -4
b)największa liczba całkowita niespełniająca nierówności x≥-4 to -4
c)największa liczba całkowita niespełniająca nierówności x>-3 to -3
d)najmniejsza liczba całkowita spełniająca nierówność x>-4 to -4

1

Odpowiedzi

2010-04-14T15:46:54+02:00
1.
a) nieprawda, otrzymamy 10x+3=10, wiec 10x=7
b) prawda
c) prawda
d) nieprawda , otrzymamy : 4(x+3)=20
4x+12=20
x+3=5
2.
a) nie rozumiem tego polecenia
b) prawda
c) nieprawda, znak zmieniamy przy dzieleniu przez liczbe ujemna
d) prawda
3.
a) jest to rownosc sprzeczna - nie zachodzi
b) prawda, gdyz wychodzi 0=2
c) powtorka tego co w pierwszym
d) prawda
4.
a) nieprawda, najmniejsza liczba calkowita to -3
b) nieprawda, gdyz powinno to byc -5
c) nieprawda
d) prawda
1 5 1