Odpowiedzi

2009-11-04T18:49:30+01:00
1. wzór na objętość stożka: V=πr²h
przekrój osiowy stożka masz narysowany tu: http://figuryprzestrzenne.webpark.pl/przekroj_osiowy_stozek.jpg
więc: h=6cm; r=3cm; V=π*3²*6=54π cm²

2. (a-b)²-2(a-b)(a+b)+(a+b)²=(a-b)²-2(a-b)²+(a+b)²=-(a-b)²+(a+b)²=-(a-b)²+(a+b)²=-a²+2ab-b²+a²+2ab+b²=4ab
2009-11-04T18:59:25+01:00
1 )
H = (a√3)/2 = wzor na wysokosć w trojkacie rownobocznym (wysokosc trojkata jest jednoczesnie wysokoscia stozka

H = 6√3/2 = 3√3 cm

r stozka = 1/2 podstawy trojkata rownobocznego
r = 1/2 * 6 = 3 cm

V = 1/3 π r² H

V= 1/3 * π * 3² * 3√3 = 9√3π cm³ - jeśli musisz podać w przybliżeniu to przemnoz * 3,142) (a-b)²-2(a-b)(a+b)+(a+b)²=
= a² - 2ab + b² -2 (a²-b²) + a² + 2ab + b² =
= a² - 2ab + b² -2 a² + 2b² + a² + 2ab + b² =
= 4b²