1. Uzupełnij informację według schematu : Prezentuję przykład
autor ; tytuł ; bohaterowie; rodzaj literacki ; gatunek
Wacław Potocki ,tytuł;......;....bohater......; ...rodzaj....;....gatunek.......
Przypowieści ,
Polikarp ,
Odyseusz ,
Epika ,
Liryka ,
Tren ,
Tragedia z elementem baśni,
Komedia charakteru

2. Uzupełnij zdania :
Tytuł poznanego dramatu antycznego .....
Tora to inaczej........
Judasz mówi się o kimś kto.......
Poznani twórcy XX wieku to ( dwa nazwiska)......
Legendarny kielich , którego poszukiwał Parsifal.........
Kryptonim organizacji harcerskiej znanej z lektury '' Kamieniec na szaniec" ......
Obraz Jana Matejki nawiązujący do trenów........
Biblizm zakazany owoc oznacza.......
Narratorem w Małym Księciu był......
Utwór liryczny z występującymi anaforami .......
Utwór o Synu , który umarł a ożył.........
Swobodna przeróbka , tłumaczenie znanego utworu to .. ....
Działania szkodzące okupantowi bez broni to ............
Król , któremu służył Parsifal..........
Odmiana tego gatunku są hymny , psalmy.....
Epoka , w której wiodąca myśl to Memento mori .......
Humaniści głosili hasło.........
Ojciec Polskiej poezji to...............
Autor Szulera...............
Gatunek dramatu , w którym jednostka uwikłana jest w konflikt bez wyjścia ( Fatum)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T15:54:36+02:00
1. Do przypowieści- św. Łukasz, Przypowieść o synu marnotrawnym, Ojciec, syn marnotrawny, brat, słudzy, przypowieść, epika
DO Polikarpa- Mikołaj z Mierzyńca (prawdopodobny autor), Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią, Polikarp, śmierć, wiersz dialogowany, moralitet
Do Odyseusza- Homer, Odyseja, m.in. Odyseusz, Penelopa, ,epos

2.
Tytuł poznanego dramatu antycznego- Antygona, Król Edyp
Tora - to inaczej pięć ksiąg Starego Testamentu.
Judasz mówi się o kimś kto zdradził.
Poznani twórcy XX wieku to ( dwa nazwiska).... (nie wiem jacy, bo nie wiem na jakiej książce się wzorujesz bądź z której korzystasz)
Legendarny kielich , którego poszukiwał Parsifal- Święty Graal
Kryptonim organizacji harcerskiej znanej z lektury '' Kamieniec na szaniec" - Szare Szeregi
Obraz Jana Matejki nawiązujący do trenów- Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki"
Biblizm zakazany owoc oznacza coś niedostępnego.
Narratorem w Małym Księciu był pilot.
Utwór liryczny z występującymi anaforami- hymn
Utwór o Synu , który umarł a ożył- przypowieść o synu marnotrawnym.
Swobodna przeróbka , tłumaczenie znanego utworu to interpretacja.
Król , któremu służył Parsifal - król Artur
Odmiana tego gatunku są hymny , psalmy-
Epoka , w której wiodąca myśl to Memento mori - średniowiecze
Humaniści głosili hasło powrotu do źródeł. "Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce"
Ojciec Polskiej poezji to Kochanowski.
Autor Szulera- Mrożek
Gatunek dramatu , w którym jednostka uwikłana jest w konflikt bez wyjścia - tragedia antyczna, dramat antyczny