WIELKOSCI ODROTNIE PROPORCJONALNE

Zad.1. rak,co w szczypcach trzymał liść szczawiu i strzep trzciny,
do żaby suchą szosą szedł na imieniny.
tą samą suchą szosą podążał i świerszcz Sasza
(on często na przeróżne przyjęcia się wprasza)
wyruszył razem z rakiemn, lecz szybko mu uciekł,
bo o 5 metrów więcej szedł w każdej minucie.
tą suchą szosą Sasza szedł minut czterdzieści.
rak zaś, bohater główny naszej opowieści,
szedł tyłem, z trzciną w szczypcach, a zatem powoli
I całe dwie godziny w drodze sie mozolił.
jak długą musiał trase przejsc na imieniny
nieborak, co wciąż trzyma szczypcami strzęp trzciny?

Prosze o dokładne rozwiązanie!!!!! Jest to zadanie z WIELKOSCI ODWROTNIE PROPORCJONALNE !!!! ;P

1

Odpowiedzi

2010-04-14T15:56:44+02:00
V1 - prędkość raka
v2 = prędkość świerszcza
t1 - czas przejścia drogi przez raka
t2 - czas przejścia drogi przez świerszcza
Mamy
v2 = v1 + 5 [ m/min]
t1 = 2 h = 120 min
t2 = 40 min
t1 *v1 = t2 *v2 = S
t1*v1 = t2*(v1 + 5)
120* v1 = 40*v1 + 40*5
120 *V1 - 40*V1 = 200
80 *V1 = 200
V1 = 200 : 80 = 2,5
V1 = 2,5 [m / min]
S = v1*t1 = 2,5 * 120 = 300
S = 300 m
Odp. Rak przeszedł 300 m.