Zad.1 Rozwiąż równanie i sprawdz czy otrzymana liczba spełnia równanie.
a) 1\2(x-6)+1=3\4(x+6)-5=
b)1,5(y+2)+2y=5\2(2y+1)-5=

Zad.2 Do podanego równania napisz równania równoważne.
a)4x+1=11 b)2(x-6)=4x c)7=3(x+4)

Zad.3 Rozwiąż równanie i sprawdz,czy otrzymana liczba spełnia to równianie
a)2x-3=5+x b)6x+7=6(x+7) c)3\5x+1=2

2

Odpowiedzi

2010-04-14T15:47:09+02:00
1. a

=

1/2x - 3 + 1 = 3/4x + 4,5 - 5
1/2x - 4 = 3/4x + (-0,5) / -1/2
-4 = 1/2x + (-0,5) / +0,5
-3,5 = 1/2x / :1/2
- 7 = x

b. =

1.5y + 3 + 2y = 3y + 1,5 - 5
3,5y + 3 = 3y - 3, 5
0,5 y = -6,5 / :0,5
y = -13

3. a =

2x - 3 = 5 + x
x = 8

b. =
6x + 7 = 6 ( x + 7 )
6x + 7 = 6x + 42
x = 35

c. =
³/₅ x + 1 = 2
³/₅x = 1 / :3/5
x= 1,6(6)
2010-04-14T15:47:09+02:00
3) 2x-3=5+x
2x-x=5+3
x=8
b) 6x+7=6(x+7)
6x+7=6x+7
0=0

3/5x+1=2
3/5x=1/:3/5
x=5/3

spr. 3/5*5/3+1=2
1+1=2
2=2