Odpowiedzi

2009-11-04T18:51:06+01:00
-Cechą charakterystyczną wiary Kościoła kalwińskiego jest zasada predestynacji. Kalwini w oparciu o niektóre myśli św. Pawła i św. Augustyna wierzą, że Bóg stwarzając świat jednych przeznaczył do zbawienia a drugich do potępienia. Tak więc nie ma wielkiego znaczenia ludzka wola i ludzkie uczynki, bo ci, którzy mają być zbawieni, będą zbawieni, a przeznaczeni do potępienia, od potępienia nie uciekną. Tę doktrynę Kościół Katolicki całkowicie odrzuca.

- Kalwini, podobnie jak wszystkie Kościoły protestanckie, nie uznają kultu Maryi i świętych.

-kalwini nie uznają więc prymatu Piotra i jego następców. Nie przyjmują też katolickiej (a także prawosławnej, starokatolickiej i części Kościoła Anglikańskiego) doktryny o sukcesji apostolskiej

- kalwini przyjmują tylko dwa Sakramenty - chrztu i Komunii Św., a katolicy 7 Sakramentów
1 5 1
2009-11-04T19:01:38+01:00
Kościół Kalwiński:
- tworzy tzw. gminę kalwińską
- o wszystkim decydują wierni (panuje demokracja)
- ustrój synodalno-prezbiterialny (składa się z 10 parafii)
- podstawą wiary jest Biblia (ST składa się z 7 ksiąg mniej niż u katolików)
- odrzucona jest zasada o nieomylności widzianego kościoła
- predestynacja, czyli przeświadczenie, że zbawienia człowieka zależy jedynie od Boga, a nie od wolnej woli człowieka i dobrych uczynków
- odrzucenie hierarchii kościelnej
- przyjmują tylko dwa sakramenty - chrzest i komunię
- nie uznają przemienienia chleba i wina w ciało i krew Chrystusa
- nie uznają kultu Maryi i świętych
- według nich jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Jezus Chrystus
- nie uznają Tradycji jako środka przekazu objawienia
1 5 1
2009-11-04T21:10:06+01:00
Kalwinizm:
- Biblia najważniejszym źródłem informacji na temat wiary
- odrzucenie kultu Świętych i Matki Boskiej
- z sakramentów zostaje: chrzest, komunia i małżeństwo
- wiara w przeznaczenie człowieka: predestynacja.
7 4 7