Obserwując zużycie benzyny w swoim samochodzie pan Nowak stwierdził, że jeśli wyjedzie z pełnym bakiem i będzie jechał po autostradzie ze stałą prędkością, to zależność liczby litrów benzyny w baku(y) od liczby przejechanych kilometrów(x) wyraża się wzorem y= -0.05x+45
a)Ile benzyny zostanie w baku po przejechaniu 200km? zapisz obl.
b)Jaką pojemność ma bak tego samochodu?
c)Na przejechanie ilu kilometrów wystarczy pełny bak?
d) Przekształcając wzór pana Nowaka, wyznacz x w zależności od y

1

Odpowiedzi

2009-11-04T18:52:46+01:00
A) y = -0,05x +45
y = -0,05 * 200 +45 = -10 + 45 = 35 l
b) pojemność 45 l
c) 45/ 0,05 = 900km
d) y = -0,05x +45
0,05x = 45-y
x = 900 - 20y
18 4 18