Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T15:40:34+02:00
-Troska o prawowierność nauczania w parafii i wierność parafian - prowadzenie katechizacji dzieci i dorosłych. - Troska o życie sakramentalne w parafii oraz czuwanie nad prawowiernością sprawowanej liturgii. - Troska o życie codzienne swoich parafian zwłaszcza przez odwiedzanie ich rodzin,- wspieranie potrzebujących, pocieszanie, opiekę nad chorymi i umierającymi oraz jeżeli tego wymaga konieczność, - We wszystkie niedziele i święta nakazane zobowiązany jest do odprawienia mszy za powierzonych sobie parafian. - Odpowiedzialność za właściwe prowadzenie ksiąg parafialnych i dokumentacji parafii.- Troska o archiwum parafii oraz o jej pieczęć. - Reprezentowanie parafię wobec wszystkich czynności prawnych oraz w sposób zgodny z prawem kanonicznym i powszechnym zarządzanie jej
Liczę na naj.
38 4 38