Zad 1
Wypisz glebu urodzajne i gleby słąbe.

zad 2
Przyporządkuj zamieszczonym poniżej opisom warunków klimatycznych odpowiedni typ klimatu oraz formację rolinna.Uzupełnij tabele
typ klimatu: podzwrotnikowy wilgotny,podzwrotnikowy morski,równikowy wilgotny,zwrotnikowy suchy
Formacje rolinne:makia,pustynie gorące,sawanna,las równikowy

Obfite opady i wysokie wartoci temperatury powietrza przez cały rok-bardzo małą roczna amplituda temperatur powietrza


Opady bardzo skąpe i nieregularne.Zimy ciepłe lata gorące.Największa na Ziemi dobowa amplituda temperatur powietrza.

Opady głónie w okresie kalendzarzowej zimy.Lata gorące i suche.

Występuje pora sucha i deszczowa(w czasie kalenderzowego lata).Wysoka temperatura powietrza przez cały rok.Masła roczna amplituda temperatur powietrza.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T15:48:26+02:00
Zad 1
Wypisz glebu urodzajne i gleby słąbe.
Urodzajne:
czarne ziemie
czrnoziemy
mady rzeczne

słabe:
płowe
bielicowe
gorskie

zad 2
Przyporządkuj zamieszczonym poniżej opisom warunków klimatycznych odpowiedni typ klimatu oraz formację rolinna.Uzupełnij tabele


Obfite opady i wysokie wartoci temperatury powietrza przez cały rok-bardzo małą roczna amplituda temperatur powietrza
-podzwrotnikowy wilgotny,sawanna

Opady bardzo skąpe i nieregularne.Zimy ciepłe lata gorące.Największa na Ziemi dobowa amplituda temperatur powietrza.
-zwrotnikowy suchy,pustynie gorące

Opady głónie w okresie kalendzarzowej zimy.Lata gorące i suche.
-podzwrotnikowy morski,
-makia,

Występuje pora sucha i deszczowa(w czasie kalenderzowego lata).Wysoka temperatura powietrza przez cały rok.Masła roczna amplituda temperatur
powietrza.
-równikowy wilgotny,
-,las równikowy
42 1 42