1)Ułóż jedno równanie reakcji spalania pentanu zakładając, że produktem spalania jest : tlenek węgla II

2)Podaj wzory półstrukturalne związków organicznych o następujących nazwach :

a) 2-jodo-2-metylopropan
b) 1,2,3-tribromobutan
c) 2,3,5-trichloro-3-etylo-2,4,4-trimetyloheptan

3)Ustal wzory związków chemicznych, napisz pełne równania zachodzących reakcji z podaniem warunków ich zachodzenia :


Gaz syntezowy-->metan-->chlorometan-->etan-->bromoetan

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T00:48:53+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1) 2 C5H12 + 11 O2---->10 CO + 12 H2O
2) W załączniku
3) CO + 3H2------>CH4 + H2O (na strzałce"kat./temp./ciśn")
CH4 + Cl2---->CH3Cl + HCl (na strzałce"UV")
2CH3Cl + 2Na---->CH3-CH3 + 2NaCl
CH3-CH3 + Br2---->CH3-CH2-Br + HBr (na strzałce"kat./UV")