Wykonaj wykresy podanych zdań i określ rodzaj podmiotu w każdym z nich:
1.Urodziłem się w 1632 roku w Anglii.
2.Ojciec mój był kupcem.
3.Pragnienie to silniejsze było niż przestrogi życzliwych przyjaciół,niż wola i nakazy ojca,niż prośby i nalegania matki.
4.Morze wyrzuciło go na bezludną wyspę.
5.Pewnego dnia postanowił uszyć czapkę.
6.Robinsonowi coraz bardziej podobało się życie na wyspie.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T15:50:29+02:00
1. urodziłem się - podmiot domyślny (ja)
2. ojciec - podmiot gramatyczny
3. pragnienie - podmiot gramatyczny
4. morze - podmiot gramatyczny
5. postanowił - podmiot domyślny (on)
6. Robinsonowi - podmiot gramatyczny(?)

Wykresów nie jestem pewna, ale :
1. urodziłem się1 w 1632 roku w Anglii2 1____ < 2____
2. ?
3. pragnienie to silniejsze było niż przestrogi życzliwych przyjaciół1 niż wola i nakazy ojca, niż prośby i nalegania matki2 1____ > 2____
4. morze wyrzuciło go1 na bezludną wyspę2 1____ > 2____
5. Pewnego dnia1 postanowił uszyć czapkę2 1____ _ _ _ 2____
6. ?
23 2 23