Odpowiedzi

2010-04-15T16:35:52+02:00
LEGIONY POLSKIE WE WŁOSZECH:

Legiony Polskie utworzył Jan Henryk Dąbrowski ,który podpisał w 1797r. umowę z nowym rządem Republiki Lombardzkiej. Na mocy tej umowy oddziały polskie miały polską komendę ,stopnie wojskowe i finansowane były przez rząd Lombardii.

:)

1 5 1