1.Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 10g substancji w 150g wody. (powinno wyjść 6,25%)

2.Oblicz , ile gramów substancji znajduje się w 140 g roztworu o stężeniu 12%

3.Oblicz masę wody morskiej, będącej 4% roztworem soli mineralnych, jaką trzeba poddać ogrzewaniu,aby uzyskać 1 kg tych soli.

4.Oblicz stężenie procentowe stosowanego w kosmetyce spirytusu salicylowego, jeżeli wiadomo, że można go sporządzić przez rozpuszczenie 1,7 g kryształków kwasu salicylowego w 100 cm3 alkoholu o gęstości 0,8 g/cm3.

5.Oblicz, ile gramów substancji znajduje się w 45 cm3 roztworu o stężeniu 14% i gęstości 0,8 g/cm3.

6.Oblicz, w ilu gramach wody należy rozpuścić 75g substancji, aby otrzymać roztwór 15-procentowy.

7.Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego przez rozpuszczenie sody Na2CO3(te liczby to małe są) w wodzie w takich ilościach, że na 1 część masową Na2CO3(te liczby to małe są) przypada 10 części masowych wody.

8.Rozpuszczalność soli kuchennej w wodzie w temp. 20*C wynosi 36g.Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu soli w wodzie w tej temperaturze.

9.Oblicz, w jakim stosunku masowym należy zmieszać 65% roztwór z 15% roztworem,aby otrzymać roztwór o stężeniu 40%.

10.Oblicz, ile gramów roztworu 40% i ile gramów roztworu 18% należy zmieszać,aby otrzymać 150 g roztworu 30-procentowego.

11.Oblicz, ile gramów 25% roztworu kwasu należy dodać do 200g 8% roztworu tego kwasu, aby otrzymać roztwór 12-procentowy.

12.Oblicz, w jakim stosunku masowym należy zmieszać 15% wodny roztwór nadtlenku wodoru z wodą, aby otrzymać roztwór 6-procentowy.

13.Oblicz, ile gramów wody należy dodać do 80g 40-procentowego roztworu formaliny, aby otrzymać roztwór 25-procentowy.

14. Z 400 g wodnego roztworu cukru o stężeniu 25% odparowano 60 g wody i przerwano ogrzewanie roztworu.Oblicz stężenie procentowe pozostałego roztworu.

15.Oblicz ile g NaOH należy zmieszać z jego wodnym roztworem o stężeniu 10%, aby przygotować 200 cm3 roztworu o stężeniu 25% i gęstości d=1,27 g/cm3.

Jeżeli ktoś potrafił by przynajmniej 5 zadań proszę również o rozwiązanie ! Dziękuje bardzo z góry.Daje NAJLEPSZĄ ODP.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T16:33:53+02:00
Zadanie 1.
150g wody+ 10g subst. = 160g r-ru

160g r-ru---- 10g subst.
100g r-ru---- x g subst.
_____________________
x= 6,25g subst.
Cp= 6,25%

zadanie 2.
140g r-ru-----x g subst.
100g r-ru-----12g subst
_____________________
x= 16,8 g subst.

zadanie 6.
75g subst---- x g r-ru
15g subst----100g r-ru
_____________________
x= 500g r-ru
500g r-ru- 75g subst= 425g wody

zadanie 8.
100g wody +36g subst= 136g r-ru

136g r-ru--- 36g subst
100g r-ru--- x g subst.
____________________
x= 26,47 g subst.
Cp= 26,47%

zadanie 14.
100g r-ru--------25g subst
400g r-ru--------x g subst.
______________________
x=100g subst.
400g r-ru - 100g subst = 300g H2O
300g - 60g = 240g H2O
240g H2O + 100g subst. = 340g r-ru

340g r-ru -----100g subst
100g r-ru ----- x g subst
______________________
x= 29,41g subst.
Cp= 29,41%
5 2 5